Korrupsioni

IKD-ja identifikon zyrtarë që mbajnë deri në shtatë pozita pune

Në kuadër të “Javës Kundër Korrupsionit”, IKD ka publikuar raportin lidhur me përputhjen dhe ushtrimin e funksioneve publike të zyrtarëve të sistemit të drejtësisë në përputhje me Ligjin mbi Konfliktin e Interesit, Betim Musliu nga IKD ka thënë se shumë zyrtarë janë bërë “supermenë” që mbajnë shumë pozita zyrtare.

Ehat Miftaraj nga IKD ka publikuar raportin dhe gjetjet konfliktit të interesit, i cili ka thënë se këto parime dhe standarde një numër i madh i zyrtarëve publik nuk i zbatojnë në praktikë.

“Nga 4 mijë dokumente të vërtetuara nga deklarimi i pasurisë, ka dal se 563 zyrtarë mbajnë më shumë se një pozitë zyrtare”, theksoi Miftaraj.

Sipas tij, ka zyrtarë që mbajnë edhe deri në shtatë pozita të punës.

Lana Owens nga ambasada amerikane ka thënë se është jo efikase dhe shkelje të konfliktit të interesit nëse zyrtarët mbajnë më shumë se një pozitë zyrtare ose edhe deri në shtatë pozita.

Shaip Havolli nga Agjencia Kundër Korrupsionit ka thënë se kanë trajtuar një numër të madh të rasteve për konflikt të interesit.

Kjo agjenci sipas tij, gjatë këtij viti kanë trajtuar 78 raste për konflikt interesi, prej tyre 2 raste janë për hetime dhe 1 është proceduar në gjykatë.

“Bazuar në të gjeturat tona, ne kemi identifikuar një zyrtar të lartë ka deklaruar të hyra të rregullta mbi 22 mijë euro nga një pagë, ndërsa pas hetimit tonë është vërtetuar se ky zyrtar ka të hyra edhe mbi 22 mijë euro të tjera nga të ardhura të tjera”, theksoi Havolli.