Pajtimi

Hulumtimi: Si shihen mes vete shqiptarët dhe serbët? (VIDEO)

Kronika e mëposhtme flet për një hulumtim të një organizatë rreth mundësisë së pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.

Sipas rezultateve, del se shqiptarët janë më të gatshëm për një gjë të tillë. Derisa, në prezantimin e këtyre të gjeturave, u fol edhe për mënyrën se si të tejkalohen stereotipet e të bëhet pajtimi.

https://www.youtube.com/watch?v=-FVt-mdew9I