Gjërat

Gjërat personale të cilat nuk duhët të ndahën me të tjerët

Gjërat që na takojnë vetëm neve nuk preferohet të shpërndahen me të tjerët.

Nga kjo mundet të ketë pasoja të ndryshme, por më shumë janë ato shëndetësore.

Prerësi i thonjve nuk preferohet të i jepet një personi tjetër pasi, bakteret e tij do të barten tek ju.

Vathët po ashtu nuk preferohet të i ndani më të tjerët pasi në veshin e tjetrit mund të ketë gjak dhe ai mund të bartet tek ju.

Balsami i buzëve nuk duhet të shpërndahet me tjerët pasi nga përdorimi i tjerët buzët e juaja munden të infektohen.