Edhe sonte në Prishtinë ajri është i pashëndetshëm

Edhe sonte ajri në Prishtinë është i pashëndetshëm.

Sipas matjeve të Ambasadës amerikane, në këto qaste Prishtina ka ajër të pashëndetshëm.

Matja e cilësisë së ajrit, sipas matësit të Ambasadës Amerikane të përditësuar sonte në orën 18:00 ka arritur në shkallën 153.