Detyra

Detyra logjike, sa mund t’i zgjidhni?

Sa është: 3+3×3-3+3=?

a) 3 b) 6 c) 12 d) 18;

Sara kishte katër molla dhe dy ja dha Agimit. Sa molla i kanë mbetur Sarës?

a) 6 b) 2 c) 0 d) 1

Sa është  5+5×5+5=?

a) 35
b) 55
c) 75
d) 95

Cilat përgjigje janë të sakta sipas juve? /Ballkani.info/