Burgu pa roje i Smrekonicës së Vushtrrisë

Përgjatë magjistrales Prishtinë- Mitrovicë, saktësisht në fshatin Smrekonicë, gjendet burgu i cili arrin të funksionojë pa roje.
Kjo për arsye se në të njëjtin burg të burgosurit janë me vepra të lehta dhe dënimet ndaj tyre kryesisht arrijnë deri në 3 vjet.

Kapaciteti i këtij burgu është për 200 të burgosur.

Drejtori i Burgut të Smrekonicës, Xhevdet Maqastena tregon për Kallxo.com përvojat e tij të punës të cilën e bën që tashmë shtatë vite.

“Me ligjin për mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, Qendra Korrektuese në Smrekonicë është burg i tipit të hapur. Këtu bëhet ekzekutimi i sanksioneve penale, gjegjësisht i dënimeve deri në 3 vite. Kapaciteti i burgu është për 200 të dënuar. Këtu bëhet ekzekutimi i dënimit vetëm për meshkuj të moshës madhore”, tha Maqestena.

Në burgun e Smrekonicës nuk ka të dënuar të mitur ose gra.

Stafi i Burgut të Smrekonicës përbëhet prej 52 oficerëve të cilët janë graduar sipas pozitave dhe detyrave që ushtrojnë.

Drejtori tregon se të gjithë të dënuarit në Burgun e Smrekonicës punojnë punë të ndryshme, duke filluar nga punët e pastrimit të oborrit, në kuzhinë, dhe në një hapësire prej 5 hektarësh ku mbjellin pemë e perime.

Tutje, Maqastena tregon se si funksionon një i burgosur.

“Të burgosurit zgjimin e kanë në ora 7 të mëngjesit, deri në orën 8 i kryejnë aktivitetet rutinë, prej orës 8 janë edhe disa pjesë tjera administrative teknike që kryhen nga stafi dhe më pas të burgosurit kryejnë aktivitetet e punës brenda institucionet korrektues deri në orën 12 më pas është dreka dhe vijnë rutina e tjera, prej orës 13 fillojnë prapë aktivitetet e punës, deri në orën 16, pas orës 16 të burgosurit kryerjen aktivitete të lira”, tregon Maqastena.

Një karakteristikë e këtij burgu janë rrethojat brenda të cilave të burgosurit bëjnë jetën e tyre pas dënimit deri në ditën kur e rifitojnë lirinë.

“Është institucion i tipit të hapur dhe një mase e madhe e këtij burgu menaxhohet me mirëbesim. Tendencat për tu larguar nga institucion janë shumë të vogla. Ka pasur rast në të kaluarën kur është larguar ndonjë i dënuar por që këto janë raste të rralla”, thotë më tutje drejtori i burgut të Smrekonicës, duke shtuar se të dënuarit në këtë burg janë me benifite, ku lejohen edhe vizitat në familje”, tha ai.

Drejtori Maqastena tregoi se a ka pasur raste të futjes së lëndëve narkotike brenda burgut të Smrekonicës.

“Fatkeqësisht dukuria e lëndëve narkotike tash ka marrë përmasa edhe në shoqërinë tonë, dhe asnjë kategori e njerëzve nuk është imun ndaj kësaj dukurie. Ka pasur tendenca ka pasur raste kur janë vërejtur raste të tilla, po në këto raste sigurisht institucioni përdor procedurat e rregulla, njoftohet policia, prokuroria dhe merren masat adekuate”, shtoi ai.

Ai tutje thotë se në Burgun e Smrekonicës nuk është asnjë i dënuar që po vuan dënimin për lëndë narkotike.

Në bazë të profilit të të burgosurve, varet edhe se sa të dënuar qëndrojnë në një dhomë.

Të burgosurit në Burgun e Smkrekonicës nuk kanë dhoma me grila, ndërsa dhoma e tyre përmban një shtrat, një televizor, mjete për pastrimin e dhomës dhe një tavolinë.

Drejtori Maqastena tregon se a e ndjenjë mungesën e rojeve të armatosura në burgun që ai e drejton.

“Asnjëherë asnjë rast i tillë nuk ka ekzistuar në këtë burg. Ideja e këtij burgu është kështu, këtu janë të dënuarit me sjelljet jashtëzakonisht të mira, me benificione, me privilegje dhe vetëdija e të dënuarit është që pse t’i humb këto benificione e të kthehet në burgje të mbyllura e ti humb të gjitha këto benificione”, thotë Maqastena.

Furnizimi me ushqim e pajisje të tjera bëhet përmes kompanive kontraktuese të Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Pjesa e vizitave, sipas Maqastenës, është e rregulluardhe të dënuarit janë të kënaqur me lejimin e vizitave të familjarëve.

“Të dënuarit kanë nga katër vizita në muaj gjatë ditëve të vikendit, mirëpo shumë shpesh ndodh që të dënuarit bëjnë kërkesa ekstra dhe institucioni u lejon në bazë sjelljes së tyre të mirë”, thotë drejtori.

Për të punuar në kuzhinë, drejtori tha se zgjidhet staf i përshtatshëm.

Brenda burgut të Smrekonicës gjendet edhe një ambulancë dhe një barnatore.

Të dënuarit në burgun e Smrekonicës kanë edhe një bibliotekë të cilën mund ta shfrytëzojnë të marrin libra që t’i lexojnë dhe për t’i kthyer përsëri në rafte.

Për të mbajtur shënimet e librave të marra nga të burgosurit përkujdesen dy të burgosur.

Edhe pjesa e palestrës është e rregulluar brenda hapësirave të burgut, ndërsa nuk lihet anash edhe dhoma ku të dënuarit kryejnë ritualet fetare.