TK

Bedri Istrefi emërohet Drejtori i Përgjithshëm i Telekomit të Kosovës

Përpara emërimit të Bedri Istrefit, Gent Begolli mbajti detyrën si Drejtor i Përgjithshëm për 5 muaj.

Gati tre muaj pasi Gent Begolli dha dorëheqjen, Telekomi i Kosovës do të ketë një drejtues të ri.

Bordi Drejtues vendosi emërimin e Bedri Istrefit si Drejtor i Përgjithshëm i Telekomit.