Baballarët që me gjasë më nuk do të lihen vetëm me fëmijët e tyre (FOTO)

Hulumtimet tregojnë që nëse baballarët përfshihen në edukimin dhe aktivitetet e fëmijëve të tyre, ata tregojnë performanca më të mira në shkollë, marrin nota më të mira, tregohen te aftë në sport dhe kujdesen për mirëqenien e tyre.

Por, të qenit baba nuk është e lehtë, sepse kërkon shumë përpjekje, kreativitet dhe ngathtësi.

Ne përkrahim shpirtin atëror dhe sot ju prezantojmë disa raste qesharake ku përfshihen baballarët dhe fëmijët e tyre.