Avancimi i Kodit Civil lehtëson punën e avokatëve dhe gjyqtarëve

Përfaqësues të projektit të Bashkimit Evropian(BE) për “Kodin Civil- faza e dytë” dhe Oda e Avokatëve sot kanë diskutuar për praktikat e përditshme ligjore të avokatëve në fushat e së drejtës civile.

Kodi Civil i ri, i propozuar, do të ketë ndikim në kapacitetet e Odës së Avokatëve dhe avokatëve të saj për çështjet e së drejtës civile dhe përmirësimin e koordinimit mes tyre.

Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Osman Havolli duke folur për përmbajtjen e Kodit Civil, i cili ruan dispozitat ekzistuese, si ligjin e pronësisë, ligjin e detyrimeve , ligjin e familjes dhe ligjin e trashëgimisë, theksoi se tashmë Kosova ka një Kod Civil unik, i cili do t’iu shërbejë profesionistëve në të ardhmen varësisht prej zhvillimeve shoqërore ekonomike dhe të organizimeve shtetërore, ku avokatët janë të detyruar t’i përshtaten.


Ndërsa, Beshir Islami gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës ka thënë se roli i Supremes ka qenë me i identifikuar problemet që ekzistojnë nëpër gjykata.