Kryetari i Junikut

Agron Kuçi, është Kryetari i vetëm që ka arritur të marrë tri herë vendin e parë për performancën më të mirë!

Në historinë e Republikës së Kosovës, kryetari i Junikut, Agron Kuçi është shpallur tre herë radhazi kryetari me përformancën më të mirë në Kosovë.Për herë të parë në vitin 2017, modest karshi fitores, por me angazhim të lartë karshi punës për të fituar edhe në vitin 2018 dhe 2019, duke shkruar historinë e suksesit të një kryetari shembull në shtetin tonë.

Organizimi i mirë i punës, ofrimi i shëbimeve cilësore në kohë reale dhe krijimi i frymës së mirë të bashkpunimit me qytetar kanë bërë që shërbimet dhe cilësia e jetës në komunën e Junikut të rritet dukshëm, arritje që komunës së Junikut i siguruan vendin e parë si komuna me përformancën më të mirë në vend tri vite radhazi.”