Skenë

A mund t’i gjeni suveniret e fshehura në këtë skenë?

Një enigmë e ndërlikuar do të provojë aftësitë tuaja të vëzhgimit.

Një enigmë e ndërlikuar është duke sfiduar lojtarët për të dalluar shtatë suvenire të njohur në një ilustrim.

Fshehur mirë midis skenës shumëngjyrëshe të festave, sa suvenire mendoni se do të mund të gjeni?
A new brainteaser created by travel company Love Holidays, challenges the internet to spot seven renowned souvenirs from this colourful and busy graphic

Për ta bërë sfidën shumë më të vështirë, krijuesit kanë mbajtur sekrete edhe llojet e suvenireve. Nëse nuk mund ti gjeni shtatë suveniret, më poshtë janë paraqitur të gjitha.

The seven hidden souvenir items, highlighted, were hidden among other vibrant pieces to distract peoples' eyes