52 policë ruajnë pandërprerë gjashtë kishat ortodokse të Prizrenit

52 policë të Kosovës vazhdojnë të ruajnë, duke mbikëqyrur pandërprerë gjashtë objekte fetare ortodokse në rajonin e Prizrenit, ndonëse sipas zyrtarëve së paku nga viti 2009 nuk ka ndodhur asnjë incident.

Pas trazirave të marsit 2004, në kuadër të masave të sigurisë ndaj kishave ortodokse, në rajonin e Prizrenit është aplikuar kujdestari e pandërprerë 24 orëshe. Fillimisht objektet i kanë ruajtur pjesëtarët e KFOR-it, ndërsa më 2009 sigurimin e tyre e ka marrë Policia e Kosovës.

Drejtori i policisë për rajonin e Prizrenit, Nexhmi Berisha ka thënë se për ruajtjen e këtyre objekteve janë angazhuar 52 zyrtarë policor. “Nuk është regjistruar asnjë incident. Shërbyesit fetar në këto objekte dalin e lëvizin lirshëm, ndërsa në kishat ortodokse ka vizita të shpeshta, madje edhe nga Serbia”, ka thënë ai për portalin “GazetaePrizrenit.net”.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Ligji për Policinë, Plani i Martti Ahtisaarit dhe dokumente të tjera ligjore parashohin edhe ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjen për vendet/objektet e trashëgimisë fetare dhe kulturore në Republikën e Kosovës.

Si rezultat i këtyre obligimeve, në vitin 2013 është formuar Njësia e veçantë policore për Sigurimin e Objekteve të Trashëgimisë Kulturore dhe Fetare (NJSOTKF), që ka selinë në Prizren. Pos policëve me strukturë janë paraparë edhe 4 rreshter dhe 1 toger.

Sipas togerit Shaqir Bytyqi, shef i sektorit në Prizren në sigurim janë 6 (gjashtë) pika statike, por që gjithsej indetifikohen si 8 objekte. Pesë nga këto pika statike gjenden në lokacione që i përkasin DRP Prizren dhe njëra nga pikat statike pas riorganizimit të regjioneve gjendet në zonën që i takon Drejtorisë së Policisë në Gjakovë.

Në Prizren masa të sigurie aplikohen për kishën e „Shën Premtës-Levishka“ , shkollën e mesme fetare ortodokse „Bogosllavija“, pastaj kompleksin e katedrales „Shën Gjorgji“, kishën e „Runoviçëve“ kishën e „Tutiçit “ ( të tria në sheshin “Shatërvan” , pastaj kishën e „Shën Kiriakes“ ( lagjja „ Nënkalaja“ si dhe manastirin „Shën Arhangjeli që gjendet në rrugën për Reqan të Prizrenit. Jashtë Prizrenit ndodhet Manastiri „Shën Vraçe“ në fshatin Zaqisht.

“Vlerësimi i rregullt i sigurisë bëhet çdo 6 muaj, ndërsa për ndërprerjen e sigurimit 24/7 për momentin nuk është në diskutim” ka thënë togeri Bytyqi.

Ndërkohë që 52 policë vazhdojnë të kujdestarojnë non-stop tek këto objekte, zyrtarët policorë në Prizren, disa herë janë ankuar për numër të pamjaftueshëm të policëve për t’i mbuluar nevojat tjera në fushën e sigurisë, në rajonin e Prizrenit. /GazetaePrizrenit.net/