Festat

16 ditët e para të muajit, 10 ditë pushim

Këtë të hënë ishte ditë pushimi zyrtare në Republikën e Kosovës. Dita e pushimit ishte për arsye të Ditës së Europës. Por kjo ditë u shënua të dielën, me 9 maj, por si gjithmonë kur një festë zyrtare bie në ditë vikendi atëherë pushohet ditën e parë të javës.

Vlen të ceket se kjo festë është pushim zyrtar vetëm në Kosovë nga të gjitha vendet e rajonit.

Në Kosovë do të ketë pushim edhe gjatë ditës së enjte dhe të premte për shkak të Festës së Bajramit.

Punëtorët do të kthehen në punë më 17 maj.

Pra gjatë 16 ditëve të para të muajit ka pasur pushim në 10 ditët e para, ndërsa në vetëm 6 ditë është punuar.

1 maji ka qenë pushim zyrtar mirëpo është pushuar edhe gjatë ditës së hënë për shkak se dita e Punëtorëve është festuar me 3 maj.

Ndërkohë, menjëherë me 4 maj kanë qenë Pashkët Ortodokse, e kështu përsëri është pushuar në të gjithë vendin.  

Qeveria e kaluar kishte marrë vendim që mos të ketë pushim zyrtar kur një festë zyrtare është në ditë të vikendit.

E drejtuar nga ish-kryeministri Avdullah Hoti, në pajtim me Rregulloren e Punës, ka mbajtur mbledhje korresponduese, në të cilën ka miratuar projektligje, vendime dhe dokumente të tjera të fushës së përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore.

Ndër vendime që është marrë në mbledhjen e sotme që ditët e festave zyrtare kur bieni të shtunë ose të diel, nuk do të pushohet më të hënën.

“Qeveria e konsideron të nevojshme që ky projektligj duhet të plotësohet dhe ndryshohet dhe neni 4 të fshihet në tërësi dhe të riformulohet si në vijim: ‘Kur ditët e festave zyrtare të cekura në nenin 2 të këtij ligji bien ditën e shtunë ose të diel, nuk do të jenë ditë pushimi ditët pasardhëse të punës’”, thuhet në vendimin e qeverisë.

Ndërkohë, vlen të përmendet se kryeministri Albin Kurti njërën prej premtimeve të tij e ka pasur edhe zvogëlimin e ditëve të pushimit zyrtar në Republikën e Kosovës.