Fëmijët

Ushtarët e ardhshëm të Republikës së Kosovës

Kosova po bëhet me ushtri, kurse këta fëmijë janë ushtarët e ardhshëm të Republikës së Kosovës.

Shpërndaje