vaj motorik

Si të shtoni vaj motorik në automjet?

Kontrollimi i sasisë së vajit në motor është një pjesë integrale e kujdesit të makinës, dhe ndonjëherë është e nevojshme të mbushni vajin.

Me zhvillimin e teknologjisë, motorët konsumojnë gjithnjë e më pak vaj dhe vetë vajrat mundësojnë zëvendësimin e tyre më rrallë.

Sidoqoftë, për shumicën, rregulli është të ndërroni vajin në motor pas 10 deri në 15 mijë kilometra ose një herë në vit.

Duke qenë se parku i automjeteve në vendin tonë ka arritur një moshë mesatare prej gati 15 vjetësh, shumë vetura përdorin vaj dhe kërkojnë rimbushje ndërmjet intervaleve të shërbimit.

Ndoshta të gjithë shoferët e dinë që niveli i vajit kontrollohet me një tregues, por pak e dinë se treguesi i treguesit mund të ndihmojë me diçka tjetër.

Gjegjësisht, gjatë mbushjes së vajit, shumë njerëz shpesh derdhen pak mbi kapak, veçanërisht nëse rezervuari i vajit është plot dhe zona e mbushjes është e vështirë për t’u qasur.

Sigurisht, ju nuk keni një hinkë, por mund të përdorni një shkop matës. Shikoni videon dhe shikoni vetë.