arsimi

Shkollat të ndara në datën e përfundimit të vitit shkollor

Pjesa më e madhe e shkollave të Kosovës nuk i janë bindur vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) që viti shkollor të përfundojë më 28 qershor. Ato e kanë përfunduar mësimin më 21 qershor, siç është përcaktuar me kalendarin shkollor të këtij viti.

Përfundimin e mësimit sipas kalendarit e ka kërkuar edhe vetë Këshilli Drejtues i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), shkruan sot Koha Ditore.

Muaj më parë ky këshill ka votuar unanimisht që të mos kompensohet asnjë ditë shtesë për orët e humbura gjatë grevës së janarit. Nga ana tjetër, një pjesë e vogël e shkollave kanë vendosur ta respektojnë vendimin e MASHT-it që mësimi të përfundojë më 28 qershor.

Koha Ditore është informuar se në shumicën e këtyre shkollave tashmë janë mbyllur notat, por mësimdhënësit formalisht do të dalin në punë deri në fund të javës tjetër.

Kjo nuk është hera e parë që mësimdhënësit nuk u binden vendimeve të Ministrisë së Arsimit. (Detajet mund t‘i gjeni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)