up

Sa paraqet pengesë mbyllja e programeve për studentët e interesuar?

Këshilli shtetëror i cilësisë në Agjencinë e Kosovës për akredimit, ka vendosur që t’i mos akreditojë 75 programe studimi për vitin 2019/2020.

Studentët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se mbyllja e këtyre programeve paraqet problem për studentët e rinj, të cilët mund të kenë qenë të interesuar të vazhdojnë studimet në njërën nga këto programe që tashmë janë mbyllur.