Krimet

Raporti: Krimet e luftës kundër serbëve të Kroacisë ‘ende shpërfillen’

Pasi një protestë e profilit të lartë që pretendon mungesë të ndjekjes penale të krimeve të luftës kundër kroatëve, një raport i ri thotë se ka pasur pak dënime për krime kundër serbëve të Kroacisë.

Hulumtimi i publikuar këtë muaj nga Këshilli Kombëtar Serb, i cili përfaqëson interesat e serbëve në Kroaci, thotë se shumë krime kundër serbëve gjatë luftës së viteve 1991-1995 nuk janë sjellë në gjykatë, ose rastet nuk kanë përfunduar me dënime.

Sasa Milosheviq, nënkryetar i Këshillit Kombëtar Serb, i cili ishte redaktori i raportit të titulluar “Krimet e Luftës kundër Serbëve në Kroaci 1991-1995”, tha se serbët në Kroaci mendonin se këto krime po shpërfilleshin.

“Ka shembuj drastikë që e vërtetojnë këtë, por i pari është sigurisht Operacioni Stuhia,” tha Milosheviq për BIRN.

Gjatë Operacionit Stuhia, forcat kroate rimorën territorin e kontrolluar që nga fundi i vitit 1991 nga serbët rebelë të Kroacisë.

Por Stuhia shkaktoi gjithashtu një krizë humanitare, pasi deri në 200,000 civilë serbë u larguan nga Kroacia gjatë dhe pas operacionit.

Komiteti Kroat i Helsinkit raportoi se 677 civilë u vranë gjatë dhe pas operacionit, edhe pse gjyqësori kroat ka dënuar vetëm një person për kryerjen e krimeve të luftës.

Anketa e Këshillit Kombëtar Serb ofron një pasqyrë të 30 krimeve më të njohura kundër civilëve serbë, me përshkrimet e asaj që ndodhi, listat e viktimave dhe informacionin bazë mbi pasojat gjyqësore.

Shumë raste nuk kanë përfunduar me dënime sepse autori i krimit është i panjohur ose rastet janë shkarkuar nga gjykatat e shkallës së parë ose të shkallës së dytë, thotë raporti.

Krimet e kohës së luftës kundër kroatëve janë aktualisht një çështje shumë e debatuar në Kroaci.

Të shtunën, mijëra veteranë lufte dhe anëtarë të publikut iu bashkuan një proteste në qytetin kroat të Vukovarit, të nisur nga kryetari i bashkisë Ivan Penava, për të shprehur zemërimin e tyre ndaj institucionet kroate për “heshtjen” e tyre lidhur me krimet e kryera kundër kroatëve gjatë luftës së viteve 1990.

Hulumtimi i Këshillit Kombëtar Serb theksoi megjithatë se ende nuk është ngritur asnjë aktakuzë për krimet e kryera kundër serbëve në Vukovar në vitin 1991.

Millosheviq tha se qëllimi i raportit ishte të inkurajonte avokatin e shtetit në Kroaci të bënte më shumë për të ndjekur penalisht krimet e luftës.

“Ne jemi të sjellshëm, nuk po e bëjmë në rrugë këtë,” tha ai.

Lajme të tjera

Tjera në