Kartëmonedha

Nga sot, nuk do të ketë më 500-she

Gjatë ditës së sotme Bankat Qendrore anembanë Evropës ku përdoret valuta euro, do të ndalojnë së përdoruri kartëmonedhën 500 euro.

Ky vendim u morë pasi që kjo kartëmonedhë është më e lehta për t’u falsifikuar nga kriminelët.

Po ashtu transportimi i kartëmonedhës 500 euro është më i lehtë në krahasim me 50 euro.

Kjo ndalesë do të vazhdojë deri në një afat të pacaktuar.