GEBCO 2030

Kompania amerikane me flotë të anijeve robote

Komunitetet detare dhe shkencore i kanë vendosur vetes qëllimin ambicioz, që deri në vitin 2030, të krijojnë hartën e gjithë fundeve të oqeaneve në botë.

Konsiderohet ambicioz ngase, 10 vjet nga ky afat, ata do të fillojnë nga një nivel shumë i ulët.

Projekti ndërkombëtar GEBCO 2030 u krijua për të mbyllur hendekun e të dhënave dhe ka lansuar disa iniciativa për ta realizuar atë.

Sidoqoftë, është e qartë se një pjesë e madhe e këtij projekti do të duhet të shfrytëzojë teknologjitë e reja ose të paktën ato më aktive.

Shpërndaje